Dit is de dag van het echte vertrek. Het toeval wil dat ik om 5 voor half 11 voor de brug lig (de blauwe Hollandse brug die de oude haven afsluit) en ik roep de brugwachter op op kanaal 68. Het blijkt dat de brug alle halve uren wordt bediend, mazzel zodat ik niet zo heel lang lig te klooien voor de brug omdat de harde wind dat knap lastig maakt.
Zeilen tot de sluizen gaat gemakkelijk, maar omdat ik een rechtse schroef heb meer ik meestal aan de linkerkant van de sluis af ( de boot trekt naar links bij achteruitslaan ) maar o noodlot aan de linkerkant licht een groot zeeschip, in de kleine sluis, zeer ongewoon. Nu moet ik met een noodgang alles aan de rechterkant hangen stootwillen en meerlijnen het lukt net op tijd om het klaar te krijgen. Ik vaar heel langzaam op de automaat. De rechterkant is lagerwal dus ik waai er zo tegenaan, lekker makkelijk. Zonder de hulp van de vele Nederlanders in de sluis meer ik af. Het gaat vlot. Door de harde wind kun je op het kanaal zeilen, met alleen de genua. De motor zet ik uit hoewel dat niet mag. Dan is er een probleem, voor mij vaart een groot zeeschip ongelofelijk langzaam ik loop snel op hem in, passeren mag niet en gaat niet door tegemoed komende grote schepen. Wat nu; op wind kun je niet stoppen en ik krijg het zeil ook niet zo snel weg, hierop had ik niet gerekend. Ik besluit de genua los te gooien, te laten waaien, dan verdwijnt de voortstuwende kracht. Het grote schip is een tanker en hij moet rechtsaf naar een terminal. Als hij uit de weg is haal ik alle andere jachten weer in. Ik was nl. de laatste die de sluis verliet, ook wegvaren is nog niet zo simpel. Weer aan boord komen is al een moeilijkheid door dat de steiger zo laag is. Er kan een heel eind door het kanaal gezeild worden. De wind is noord hoe sterk weet ik niet, maar er zijn toch geen golven op het kanaal, scheef gaat hij wel, heerlijk!
Bij de sluis Gieselau bij Oldenbuttel ligt de linker aanlegsteiger helemaal vol. Dan neem ik toch de rechterkant! Eerst terug om alles weer naar de andere kant te doen. Als ik bezig ben met te gaan aanleggen, komt de sluismeester mij wegsturen. De steiger is nog niet klaar! Het eerste stuk was echter wel al klaar. Dan roepen de Nederlanders die er liggen kom maar hier liggen. Hier, is tussen de oude meerpalen door en dan proberen zonder schade langs de steiger te komen. Dat is behoorlijk moeilijk met een boot van 13,24 meter! Dankzij de boegschroef lukt het om er tussendoor te wurmen. Ik realiseer mij dat ik nu pas echt in een fuik ben gezwommen. Hoe kom ik hier ooit weer uit??? Maar dat is van later zorg, ik ben moe, maak eten, was de vaat en neem een douche, er is warmwater en ik ga maffen.