Nieuws 2007

Uit het water 2007

Op zaterdag 27 oktober 2007 was de jaarlijkse hijsdag van
de schepen. De schepen liggen nu weer op de wal. Het seizoen is ten einde! Tijd
om het nodige onderhoud weer te doen. Succes ermee!

Heeft iemand nog foto’s gemaakt? (Graag even reactie naar
Harry Menninga).

Tewaterlating 2007

Op vrijdag 27 april 2007 was de jaarlijkse tewaterlating
van de schepen. Na een valse start met de kraan die niet alle spullen meteen
voor elkaar had, kon toch om 10:00 uur de eerste boot te water gelaten worden.
Op enkele foto’s is goed te zien dat het gebruik van kartonnen platen tussen de
romp en de hijsbanden zeer praktisch waren. Wilma Kreijkes, bedankt voor de
levering van de kartonnen!

Het seizoen is nu weer begonnen! Iedereen een heel fijne
zomer toegewenst!

Voor de foto’s van Harry Menninga van de tewaterlating
href=”http://cww.hengelo.nl.thales:8080/~wsv/fotos-2007-tewater/index.html”>klik
hier
.

Voor de foto’s van Rob Kreykes
href=”http://cww.hengelo.nl.thales:8080/~wsv/boten_in_2007/index.html”>klik
hier
.

Barbecue zaterdag 21 april 2007

De barbecue was weer een succes. Dankzij het mooie weer, de goede
voorbereiding en de uitgelaten stemming van een ieder kunnen we terugkijken op
een mooie start van het nieuwe watersportseizoen.
href=”http://cww.hengelo.nl.thales:8080/~wsv/fotos/bbq_2007/index.htm”>De foto’s
zijn hier te bekijken.

Winterlezing 2007

De winterlezing ging over “Tactische Navigatie” bij toerzeilen. De spreker
was Ab Pasman. Ab Pasman is schipper van de Sunshine 4 (Dehler 36) en is winnaar
van de IMS2. Hij heeft verschillende publicaties (zeilvraagstukken) verzorgd
voor het blad Zeilen en is actief in de PZV. Zoek gerust op het Internet naar
referenties.

De winterlezing was een succes. Ruim 25 watersporters bezochten de
vergadering inclusief een delegatie van 4 man van de Watersportvereniging uit
Enschede. De presentatie is
href=”http://cww.hengelo.nl.thales:8080/~wsv/winterlezing-2007/tactische-navigatie.ppt”>hier

te downloaden.

Tevens kregen we een mooie inzage in de noeste arbeid van verenigingslid Paul
Blacquire betreffende het inbouwen van een vuilwatertank in zijn schip. Een mooi
stukje werk tegen beperkte kosten!

Algemene Ledenvergadering 2006 (ALV)

Het bestuur nodigt de leden uit voor de ALV op dinsdag 28 november 2006, om
19.30 uur in de PV-Home. Agenda:
1. Opening en mededeling
2. Notulen
vorige vergadering
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5.
Jaarverslag terreincommissie
6. Jaarverslag activiteiten commissie
7.
Jaarverslag leesmap
8. Jaarverslag penningmeester
9. Verslag
kascommissie
10. Begroting 2006-2007
11. Bestuurswisseling
12.
Verkiezing kascommissie
13. Jaarplanning verenigingsjaar 2006-2007
14.
Rondvraag
15. Sluiting

ad 2,4 t/m 7 : De notulen van de afgelopen ALV en de jaarverslagen liggen ter
inzage tijdens de vergadering. De notulen kunnen tevoren bij de secretaris
worden opgehaald of op verzoek worden toegezonden.

ad 11: Aftredend zijn  Rob Ockenburg en Dick Ringenier, zij stellen zich
beide herkiesbaar hetgeen door het bestuur wordt ondersteund. Tegenkandidaten
kunnen tot 48 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de
secretaris worden ingediend.

ad 13: Het voorstel van het bestuur is om de volgende data vast te leggen
:

  1. Nieuwjaarsborrel : zondag 7 Januari 2007
  2. Barbecue : 21 April 2007
  3. Schepen in het water : 27 April 2007
  4. Schepen uit het water : 27 Oktober 2007
  5. Evenement : 13 of 20 februari 2007


color=#0000ff>****************************************************************************************************************************