Nieuws 2008

Algemene Ledenvergadering 20 november 2008


Op 20 november 2008 is de Algemen Ledenvergadering gehouden in De Zegger.
Verslag volgt nog.


Uit het water 25 oktober 2008


Op 25 oktober 2008 zijn de schepen weer op de kant gezet. Enkele foto’s zijn
te vinden onder: http://picasaweb.google.nl/wsvthales/200810WSVHijsdag


Sleutelbeleid 2008


N.a.v. vragen op de jaarvergadering van 2007 heeft het bestuur besloten om
m.b.t. het sleutelbeheer er toe over te gaan om nieuwe sloten aan te brengen op
het WSV terrein. Daarom zullen de oude in omloop zijnde sleutels omgewisseld
moeten worden voor nieuwe niet (zonder authorisatie) te kopieren
sleutels.
Het omwisselen kan plaatsvinden op vaste tijdstippen bij de
bewakingsloge van Thales tegen inruilen van de oude sleutel(s).
Elk lid dat
toegang behoeft tot het terrein kan 1 nieuwe sleutel krijgen tegen inruilen van
de oude. Bij uitgifte zonder inruilen van een oude sleutel zijn de kosten € 5,=
welke verrekend zullen worden bij de eerstvolgende jaarafrekening (2008/2009).
Een eventuele tweede sleutel kan verkregen worden alleen als dit strikt
noodzakelijk is (beslissing bestuur). Kosten tweede sleutel € 13,=
Het
uitgeven van sleutels wordt bijgehouden op een zgn. Sleuteluitgiftelijst. Bij
uitgifte van de nieuwe sleutel dient een ieder een formulier te tekenen ter
vastlegging van het feit dat hij/zij een nieuwe sleutel heeft gekregen.
Na
25 april kunnen de sleutels op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen
8:00 en 10:00 uur verkregen worden bij de Bewakingsloge van Thales ingang West
bij dhr. Hugo Gosseling van de afdeling FD (facilitaire dienst), tel.
074-2483322 (buiten deze uren: 074-2482884).

Bij het uitwisselen van de
sleutels wordt naar een geldig legitimatiebewijs gevraagd en de sleutels
kunnen daarom alleen persoonlijk opgehaald worden. Vergeet dus niet dit
legitimatiebewijs mee te nemen!!

Hijsdag vrijdag 25 april 2008De hijsdag is weer achter de rug. Het was een zon overgoten dag. Alles liep
vlekkeloos dankzij de inspanning van velen. De sfeer was prima! Er was
taart/gebak, koffie, uitgifte van nieuwe sleutels, kartonnendozen (tegen
beschadigen van de hijsbanden op de schepen), een ontbrekende voorzitter die een
dag tevoren in het ziekenhuis terechtkwam maar gelukkig door goed geinstrueerde
familieleden en behulpzame medewatersporters vervangen kon worden, Arnold Mas
met zijn schip zonder motor toch weggesleept door een hulpvaardige sleper
(kennis), een schip met water en diesel in zijn tank kon gelukkig nog ontdaan
worden van het water, etc. etc. Kortom: genoeg om op terug te zien en bij de
borreltafel sterke verhalen op te dissen. We hopen met zijn allen op een mooie
zomer! Een verzameling foto’s van Rob
Kreijkes
en van Harry
Menninga
vindt u hier.


Barbecue zaterdag 19 april 2008De barbecue werd dit jaar overtroffen met een zeer grote belangstelling. In
totaal 48 personen hebben deelgenomen. Daarvoor moesten er twee extra barbecue
bakken georganiseerd worden. Het weer was goed al stond er wel een koude oosten
wind. Maar onder het afdakje heb je geen last van de wind (maar wel van de
rook). Voor een paar foto’s zie: foto’s
.


Voorbereidingen seizoen 2008De voorbereidingen voor het seizoen 2008 zijn in volle gang. Zie hier
voor een aantal impressies.


Barbecue en hijsen resp. zaterdag 19 april en vrijdag 25
april 2008


Voor nadere informatie mbt deze dagen zie bijgaande correspondentie. Uitnodigingsbrief.


Winterlezing woensdag 27 feb 2008 PV-Home


Aanvang 20:00 uur.


Het bestuur van de WSV Thales nodigt u hierbij uit op woensdag 27
februari :
Dan verzorgt Olaf Cox voor ons een voordracht, Ritme
van de Oceaan, over z’n zeilreis om de wereld met z’n gezin. Hij maakt
hierbij gebruik van lichtbeelden en het is niet de eerste keer dat hij dit
doet, ruim 100 presentaties zijn er al voorgegaan met enthousiaste reacties !
Deze reis in een stalen 33 footer heeft ruim 3 jaar heeft geduurd. In
het blad Zeilen zijn destijds diverse artikelen hierover van hem
verschenen. Zie ook de website : http://www.ritmevandeoceaan.nl/
Deze
voordracht wordt weer gehouden in de PV-Home en begint om 20.00 uur en zal
2 maal 50 minuten in beslag nemen met een pauze daartussen.
Het bestuur hoopt
op uw aller komst voor deze bijzondere avond


Terreindag zaterdag 23 februari 2008 10:00 uur WSV
terrein


Zaterdag 23 feb. 2008 vinden er diverse schoonmaak
en opruim acties plaats op het WSV-terrein. Handen uit de mouwen, graag uw
bijdrage en aanwezigheid! Voor koek en sopie wordt gezorgd!


Nieuwjaarsborrel 2007/2008


Zondag 13 januari 2008 is er een welgeslaagde nieuwjaarsborrel gehouden in de
Kajuit. In totaal waren er zo’n 32 leden die elkaar een goed en welvarend 2008
toegewenst hebben.