Commissies

De Terreincommissaris:

De terreincommissaris is belast met het toezichthouden op het terrein incl. de loods en de kantine van de vereniging. In samenspraak met het bestuur schrijft hij daartoe elk jaar 1 á 2 werkdagen uit voor het onderhoud van het terrein, planned de werkzaamheden voor die dagen en doet hierbij een beroep op de leden.
Terreincommissaris: Geert van Bockel

De Aktiviteitencommissaris:

De aktiviteitencommissaris is belast – in samenspraak met het bestuur – met het organiseren van de verenigingsaktiviteiten, zoals de Nieuwjaarsreceptie, de jaarlijkse barbecue en de evt. uitstapjes, lezingen of cursussen.
Aktiviteitencommissaris: Dick Ringenier