“Jouw Corveemaand”


Voor het seizoen 2023/2024 is door de Terreincommissaris weer een rooster van Corvee voor de leden die gebruikmaken van het botenterrein, opgesteld:

Het is de bedoeling dat als iemand in een maand dienst heeft, zij of hij het terrein regelmatig bezoekt en kijkt of er iets aan te doen is, zoals:

  • Algemeen afval afvoeren (uit het werkhok en de kajuit),
  • Toilet, keuken en werkhok schoonmaken,
  • Check van het terrein en boten (vooral in de rustige maanden).

De Terreincommissaris zal van tijd tot tijd controleren of de hand aan de lijst wordt gehouden.

Corveelijst 2023-2024

December ‘23Joppe van Breederoode
Nieuwjaarsborrel ’24Fred ter Horst
Januari ’24Henk Beltman
Februari Paul Lamain
Maart Hugo de Groot
April José Escobar
BBQ Jan Berteler
Mei Rob Kreijkes
Juni Angelo ter Laak
Juli Daan Kruisinga
Augustus Clemens ter Beek
September Bob Nieboer
OktoberHans Ramerman
November Joost Landman
December Fred ter Borg

Onder Corvee werkzaamheden wordt verstaan:  

• Algemeen afval afvoeren (uit het werkhok en de kajuit),

• Toilet, keuken en werkhok schoonmaken, 

• Check van het terrein, loods en boten (vooral in de rustige  maanden), 

• In de wintermaanden:  

◦ …….De vorstmaatregelingen controleren,

◦ …….De aardlekschakelaars regelmatig controleren of deze nog ingeschakeld zijn. 

• Als er materialen op zijn of andere problemen vastgesteld worden, dit melden bij de terreincommissaris Geert van Bockel
en/of op de groepsapp.