Afgelopen zaterdag was het weer zover: de traditionele BBQ van de vereniging, 1 week voordat de boten weer tewater zullen worden gelaten. Er was een grote opkomst en als vanouds weer erg gezellig! Veel waardering was er van iedereen voor de voorbereidingen en het inrichten van de loods en kajuit voor Anneke, Harrie, Niels en Rob, en de andere leden die ook een handje meehielpen.
Al mocht het wel een beetje warmer geweest zijn, want april deed weer wat ie wil…Het was dus koud, behalve als je aanschoof bij de gloeiende kooltjes van de barbecue…
Maar met onze jassen aan ging het allemaal nog wel en genoten we van het gebodene.

Voorafgaande aan de BBQ werden we met een zeepkist toespraak van Niels verwelkomd en ingelicht over het voorstel van het bestuur om in te stemmen met het officieel oprichten van een (nieuwe) vereniging.

Tijdens de BBQ kon dan ook schriftelijk worden gestemd en nadat alle stemmen waren verzameld, kon Paul – ook al op een zeepkist.. – ons mededelen dat het voorstel met 24 stemmen vrijwel unaniem was aangenomen. Onder applaus is hiermee de weg vrij gemaakt voor het bestuur en de werkgroepen om de plannen voor de toekomst verder uit te werken.Deze week gaan de boten dus weer te water en zullen de thuishavens weer opgezocht worden. Een aantal leden laten hun boot nog staan of gaan later alsnog.

En wat de toekomst onze vereniging dit jaar verder gaat brengen, wie zal het zeggen…..
We blijven er voorlopig optimistisch over, nu verdere stappen gezet kunnen worden.
Hugo

Foto’s: Marjet Breederoode en Hugo de Groot