Nieuws 2010

Winter 2010

Tijdens het terug varen naar Hengelo voor de winterstalling hebben we foto’s gemaakt. Het is een soort film. Hopelijk kun je deze plaatsen

Groet Wim Menger

Impressie Hijsdag 30 oktober 2010

Jan Mulder heeft een mooie panorama-expressie gemaakt van de hijsdag. Kijk hier.

ALV 25 november

De ALV is op 25 november. Vanaf 19.30 in PV Home.

Hijsdag 30 oktober 2010

Beste Medewatersporters,

Hierbij vindt u de brief met daarin mededelingen over de hijsdag van de WSV Thales op zaterdag 30 oktober 2010, alsmede de terrein indeling.

Voor diegene die op de kant gehesen moeten worden graag de nodige voorbereidingen treffen.
Degene die op trailer staan, verzoek om de trailers op de juiste plek te zetten.
Bij deze willen we nog het volgende benadrukken:

– ten behoeve van de indeling zullen de markingsplaatsen op het terrein opnieuw aangebracht worden (voor 17 oktober)
– s.v.p. de stallingsplaats en de bokken in orde maken voor 23 oktober
– bedenk dat we nu werken op uurtarief basis, dus een goede voorbereiding van de bokken is essentieel

Een goede terugvaart toegewenst en tot ziens op de hijsdag.
Lees de bijgaande brief even aandachtig door!!

met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Clemens van der Beek
secretaris WSV Thales.

Hijsbrief

Beste mede-watersporter,

Hierbij word je opgeroepen om je plek voor te bereiden waar je schip straks komt te staan voor de komende winterstalling 2010/2011 De plek die je toegewezen is, vind je hier en aangeplakt op het publicatiebord in De Kajuit op het WSV terrein.

Je wordt verzocht om uiterlijk 22 oktober 2010 het terrein bij de (nieuwe) stallingplaats schoon te maken en je bok / stophout gereed te hebben.Uiteraard geldt ook dit jaar dat je het schip op een veilige manier moet ondersteunen. Indien de materiaal-commissie redenen heeft om aan te nemen dat de ondersteuning niet veilig zal zijn, kan het bestuur alsnog beslissen om plaatsing te weigeren. Het hijsen en plaatsen geschiedt geheel op eigen risico, het schip is niet door het kraan- bedrijf of door onze vereniging verzekerd ! Een all-risk verzekering is dan ook aan te raden en een WA verzekering is vereist.

De hijsdatum is dit jaar gepland op zaterdag 30 oktober en het hijsen begint tussen 7.30 en 8.00 uur. De beslissing aan welke kant begonnen wordt met hijsen, wordt pas die ochtend bekend gemaakt. De materiaal commissaris, Jan Berteler, neemt dit besluit.
Een ieder, die deze dag betrokken is bij het hijsen, wordt verzocht uiterlijk om 7.30 uur aanwezig te zijn en het schip gereed te hebben. Indien iedereen deze dag meehelpt, ook met het hijsen van de andere schepen, kan de hele hijs-sessie zo snel mogelijk gereed zijn.

Eigenaren van trailers worden verzocht de wielblokkering voor de duur van de hijsdag te verwijderen zodat, indien nodig, de trailers verplaatst kunnen worden.

De contactpersoon op deze dag is Jan Berteler en hij zal de hijsmeester(s) aanwijzen voor deze dag.

N.B Er wordt op gewezen dat de regels die van toepassing zijn voor de stalling van de schepen beschreven zijn in de regelementen van de Watersportvereniging welke bij de leden bekend verondersteld mogen zijn.

Namens het bestuur,
Clemens van der Beek
secretaris WSV Thales.

Een impressie van de zeilexcursie met de Aldebaran op 28 augustus 2010

Foto’s en nog meer foto’s

Aldebaran, 15 maal groter dan de zon, oog in het voor de navigatie belangrijke sterrenbeeld De Stier, bedreigd door de Boogschutter. De naar deze ster genoemde tweemast rivierklipper uit 1893, oorlogsslachtoffer van de 2e WO, herrezen en omgebouwd tot zeilende tweemast klipper, mochten wij (b)e(r)varen als werknemers van Thales Naval uit Hengelo tijdens de excursie van een gezamenlijke activiteit van de Personeelsvereniging en de Watersportvereniging van Thales. De natuurlijke affiniteit die wij allen hebben met zee en schepen, en het enthousiasme om dit schepen onder de voeten te hebben, was af te lezen van alle 45 gezichten. Want genoten heeft een ieder!

De tocht van Lelystad naar Enkhuizen werd ingezet met een hartelijke ontvangst met koffie en cake, door de eigenares, Moniek van der Werff, en de bemanning Marieke en Thomas en hun hond Charlie. Al snel won Thomas het vertrouwen van de jongere gasten toen hij ze uitdaagde om het kluivernet strak te zetten en twee jonge dames erop uit te sturen om in het waternet de grote kluiver klaar te maken voor het hijsen. Daarna was het de beurt aan de mannen met spierballen om de zeilen omhoog te lieren. Naarmate het zeil hoger kwam werd het tempo, waarmee de lier rondgedraaid werd, langzamer want ook hierbij geldt: de laatste loodjes wegen het zwaarst. Met een in eerste instantie rustig windje, kwispelend tussen west en zuidwest, ging het met alle zeilen op, richting Enkhuizen. Tijdig draaiend aan het grote stuurrad doet de klipper statig in rechte lijn naar de Krabbersgatsluizen glijden. Een prachtige variatie van luchten, kleuren en (onweers)wolken maakt van deze heenreis een onvergetelijke ervaring.

Met een door Marieke kundig uitgevoerde manoevre, en een perfecte �lassoworp� van Thomas met de voortros om de bolder op de kade bij de ingang van de Nieuwe Haven wordt de Aldebaran afgemeerd in Enkhuizen. Tijd om de benen te strekken, een hapje/visje te doen en de prachtige historisch stad te bezoeken.

Om drie uur stapt iedereen weer aan boord, om eerst een groepsfoto te maken en daarna via het IJsselmeer terug te varen naar Lelystad. De route voert vlak langs de dijk Enkhuizen-Lelystad. De wind is behoorlijk toegenomen tot 5 Bft en staat pal achter wat het varen op gijpkoers extra spannend maakt. De Aldebaran schiet met een vaart van meer dan 10 knopen vooruit. De gijp-manoevre die onderweg uitgevoerd moet worden, daar waar de dijk naar stuurboord wijkt, wordt met inzet van alle goed geinstrueerde bemanningsleden uitgevoerd. De manoevre wordt spannender omdat de gijp gepaard gaat met een extra donderslag uit de onweersbui die aan bakboord van ons langstrekt. De donkere lucht aan bakboord, de felle zon aan stuurboord, het groene water, de snelheid van dit stoere schip, alles laat een onuitwisbare indruk na bij de opvarenden. De grote snelheid van het zeilschip doet, bij het marifoon contact met een gelijkopvarend binnenschip bij het aanvaren van de Houtribsluis bij Lelystad, de binnenvaartschipper verbaast vragen of we echt alleen onder zeil varen of ook nog de motor bij hebben staan. De bevestiging dat we deze snelheid alleen te danken hebben aan het enorme zeiloppervlak en de wind doet de trots over dit sterke zeilschip groeien bij bemanning en opvarenden! De Aldebaran doet zijn naam eer aan!
Door de sluis en met een harde wind van achter, de Batavia haven aanvarend wacht de laatste opgave. Het �file parkeren� bij harde langswind met deze 36 meter tellende Klipper tussen twee andere grote schepen in. Marieke doet haar uiterste best samen met Thomas om deze klus geklaard te krijgen. Niet overhaast en met geduld wordt het schip aan de kade afgemeerd met slechts een paar meter over tussen de twee andere schepen.
Daar wacht ons allen een heerlijk buffet van salades en stokbrood om de hongerige magen te vullen. In de kajuit of midscheeps op het dek worden de sterke verhalen geboren en aan elkaar verteld zoals een ieder de dag beleefd heeft!

Samenvattend: een groot succes, goed georganiseerd, een zeer gastvrije en kundige bemanning, ruimte om zelf mee te helpen bij alle klussen die er aan boord te doen zijn, een prachtig authentiek ingericht schip, de mooiste luchten en kleuren die je kunt bedenken, weinig en veel wind, wolken, een bui die het water betoverd tot een fee-achtig tafereel, dit alles bij elkaar in een paar woorden: onvergetelijk en voor herhaling vatbaar!

Zeilen met de personeelsvereniging

Op 28 augustus wordt er in samenwerking met de PV een zeildag georganiseerd (zie attachement). Hoewel dit binnen het bedrijf aangegeven wordt leek het ons toch aardig om dit nog even binnen de vereniging te verdelen. Inschrijving hiervoor is op 22 juni in de PV home.

Voor de volledigheid vermelden we nog even dat deze openstaat voor PV leden en dat, indien er te veel inschrijvingen zijn, loting plaats vindt.

Voor meer details zie het attachment.

“Bob’s hoekje”

Ruim 10 jaar geleden bracht Bob Nieboer een (blauw) boekje uit voor de leden van onze club. Wij noemden dit “Bob’s boekje”, waarin hij allerlei wetenswaardigheden en nieuwtjes uitbracht over onze hobby, de watersport. Dit boekje stierf destijds helaas een zachte dood, maar velen hebben daar nog goede herinneringen aan en hebben de boekjes vaak nog thuis ergens bewaard liggen (zoals ondergetekende).

Onze auteur zwerft nu met zijn 26ft-er rond op zee en doet zijn verhaal nu aan ons toekomen via het internet voor opname in onze nieuwe website onder reisverslagen. Ik noem dit nu dan ook “Bob’s hoekje”!

Bob heeft inmiddels Engeland verlaten en al heel wat mijlen achter zich om via Den Helder, Vlieland, Borkum op Norderney te belanden met als doel om naar de Oostzee te gaan. Om zijn reis en belevenissen te volgen: zie in de rubriek “Reisverslagen”.

Leuk om Bob zo te kunnen volgen op onze eigen website!!

Hugo

Terreindag dinsdag 30 maart 2010

Het nieuwe zeilseizoen breekt weer aan. Dat betekent ook, dat het weer tijd wordt om loods en  terrein op te ruimen (verwijderen van hout, bladeren etc).

In overleg met de terreincommissie is hiervoor dinsdag 30 maart “geprikt” .

We willen beginnen om 9.00 uur. Natuurlijk zal er tijdens de koffiepause iets meer zijn dan koffie.

We rekenen op jullie deelname.

Winterlezing 2010: de oostkust van Engeland

Dit jaar werd de winterlezing verzorgd door Anja Valk. Bevlogen vertelde ze over haar zeilervaring naar en aan de oostkust van Engeland.
Hoe je, afhankelijk van de tijd die je over de overtocht wil doen, kunt kiezen voor of een directe oversteek (binnen 24 uur) of luimered met je zeilboot langs de Nederlandse, Belgische en Franse kust.
In deze kon ik me toch niet onttrekken aan de indruk dat de lange oversteek haar voorkeur had. Op het eerste gezicht oogt dit misschien gevaarlijker dan via de kust, maar onderbouwd met statistiek (namelijk dat het gevaarlijkste deel van de reis altijd het aanleggen en afvaren is) heeft ze hier wel een punt. Maar zoals altijd, geldt hier natuurlijk dat een ieder zijn eigen afweging moet maken. In deze moet ik zeggen dat de foto die ze had van het containerschip op volle zee, en mij hierbij een donkere nacht voorstellend, ook wel ontzag inboezemt.

Maar goed, als je er hoe dan ook, aangeland bent, dan blijkt toch wel dat er aan de andere kant van het kanaal een zeer mooi stukje Engeland aan je voeten ligt. Eerlijkheidshalve moet er wel gezegd worden, dat je wel van beetje modder op zijn tijd (bij eb) moet houden. Kennen wij in Nederland een strikte beheersing van binnenwateren, dat geldt voor de andere kant niet. Het ons vertrouwde karakter van de Waddenzee is daar aan de kust. Met behulp van beeldmateriaal en vergezeld van anekdotes heeft Anja wel duidelijk gemaakt dat het opvaren van de rivierenmondingen en de rivieren zelf nogal wat rekenwerk, denkwerk en vooral stuurmanskunst vergt. Wat bij vloed nog een brede en relatief diepe rivier lijkt, is bij eb nog slechts een smalle geul. Anja had in deze voor ons een selectie gemaakt van diverse rivieren die je kunt bevaren en wat je dan kunt zien. Het zou natuurlijk te ver voeren om deze hier allen te noemen;in het kaartje aan einde is aangegeven waar “begaanbare” rivieringangen zijn. Over hoe je deze rivieren het beste kunt benaderen (zelfs dat is al een kunst) en kunt bevaren zijn aan het einde een paar (web)verwijzingen.

Ja, en als je dan deze rivieren opvaart, dan zijn de landschappen adembenemend en beland je in dorpen waar de tijd heeft stil gestaan. Beelden van authentieke landschappen, oude vissersplaatsjes (met bijbehorende vishandel die wij alleen nog kennen van zwart wit foto’s), kerken en pontjes voortbewogen door slechts spierkracht wisselenden elkaar af. Het meest sprekende in deze was nog wel een foto van 2006 en een uit begin 20ste eeuw waarbij er nauwelijks verschil was. Tja, verzuchtte Anja toen; als je wat meer ruimte hebt dan in Nederland dan kun je ook nog wat dingen laten staan. Nee, het beeldmateriaal van Anja was in deze meer dan overtuigend. Voeg hier nog de ontelbare authentieke pubs aan toe, met voor de liefhebber english ale, en de sfeer is compleet.

Wel nog een punt van aandacht. Bij een van de vele vragen, kwam het punt naar voren van de stroomvoorziening (aangezien de meeste engelsen, uit kosten overweging, ankeren aan boeien en niet in de Yachtclub).
Deze is niet altijd voorhanden, zodat het gebruik van de koelkast (lees : koele rose) niet altijd mogelijk is. In deze was de aanbeveling van Anja om dan toch maar het dichtbijzijnde terras op zoeken. Tja, elk nadeel hebt zijn voordeel.

Kortom, een uitstekende winterlezing , met zowel aandacht voor het zeilen, de stuurmanskunst als de bestemming.

Webverwijzigingen:
De belangrijkste weblink is
http://www.eastcoastrivers.com/ Vol info over de oostkustrivieren, een interessant forum, het laatste nieuws over de situatie bij het aanlopen etc.
Voor de aanloop van de Orwell is
http://www.hha.co.uk/ heel informatief (Harwich Harbour Authority).

Kort nieuws – links lezing

Een uitgebreid verslag volgt nog, maar foto’s van het lustrum zijn al
hier te bekijken.
De links uit de presentatie:
Eastcoastrivers met veel informatie, en
Harwich haven authrity voor de gratis informatiefolder.

De vereniging bestaat 30 jaar!

Ik kan er hier verder niets over zeggen, maar wel dat het bestuur ons op 19 februari om 17.00 uur in “De Zegger” zal uitnodigen voor de viering van ons 30 jarig bestaan als Watersportvereniging Signaal eh …Thales. In elk geval worden we die avond vergast op een lezing van de bekende zeilster en schrijfster Anje Valk. Deze ex-economie lerares, ambtenaar en gedreven zeilster behaalde haar diploma stuurman Grote Zeilvaart en verkent al jaren minder bekende kusten en vaargebieden. Zij publiceert artikelen (o.a. in blad Zeilen), houdt lezingen en is schrijfster van diverse boeken. Vaarwijzer “De Engelse Oostkust” is haar laatste pennenvrucht. Ze staat borg voor een boeiende verhaal over wat we met onze hobby het liefste doen: genieten op het water, onbekende havens bezoeken, streken rondom verkennen en nieuwe contacten opdoen. Op onze avond neemt ze ons mee naar de Engelse Oostkust.

Maar afgezien daarvan: we vieren ons lustrum en alleen daarom zijn we er al allemaal….toch? Trek uw agenda: het wordt vast een gezellig weerzien!

Hugo

Nieuws van het bestuur: de feiten uit de ALV op een rijtje

We hebben op 26 november 2009 een goede Algemene Ledenvergadering gehad. Het is fijn te constateren dat we een vereniging zijn met een actieve harde kern die niet alleen bezig is om eigen schip te koesteren maar het ook belangrijk vindt om lief en leed met elkaar te delen! Het bestuur hoopt dat deze gezamenlijkheid ook het volgende jaar mag stempelen. We zijn ook blij dat de dreiging het terrein te moeten opgeven vanwege verkoop van onroerend goed door de firma van de baan is. Dat biedt perspectief om onze activiteiten te continueren en we hopen in 2010 het 30 jarig bestaan van de vereniging met een Lustrum activiteit te kunnen vieren.

Voor degenen die niet aanwezig waren op de ALV nog even een paar feiten op een rijtje:

– Nieuwe bestuurssamenstelling:

– Bas Sorgdrager heeft afscheid genomen als voorzitter. We bedanken hem van harte voor zijn bestuur over de afgelopen 6 jaar.

– Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

– Voorzitter: Harry Menninga

– Secretaris: Clemens van der Beek

– Penningmeester: Rob van Ockenburg

– Activiteiten commissaris: Dick Ringenier

– Terrein commissaris: Jan Berteler

– De contributiegelden blijven gelijk: binnen- en buitengewone leden € 13,50 en buitenleden € 26,00

– Hijsgelden zijn verhoogd ivm toegenomen hijskosten: tot 5.5 ton € 57,50; tot 8 ton € 75,50; tot 13.5 ton € 93,50

– Mast stallen: € 10

– De contributie voor de leesmap wordt verhoogd naar: € 12,50

– ‘s Zomers doorliggen: De formule is:

– Eerste jaar ‘s zomers betaal je ‘t winterliggeld.

– Tweede jaar ‘s zomers (aaneengesloten) betaal je voor de zomer 2x ‘t winterliggeld.

– Derde jaar (aaneengesloten) 3x etc.

Het ontmoedigingsbeleid om het watersportterrein niet alleen maar als een permanent opslagterrein van boten te zien zal doorgezet worden en werpt inmiddels zijn vruchten af. Het bestuur zal ook het komende jaar dit beleid doorzetten. Er wordt verder gewerkt aan een nieuwe Website met de opzet om leden actiever te betrekken bij het werk en de doelstelling van de vereniging. Mocht u nog anecdotes of oude foto’s hebben over de WSV dan zou dat leuk zijn als u die inbrengt op het komende Lustrum in februari 2010. Even contact opnemen met Dick Ringenier!

Mer vriendelijke groet,

Harry Menninga

Even “wadsnuiven”

Misschien is deze site al bij iedereen bekend (zeker bij Dick Ringenier, die mij hierop wees), maar het overbekende Brandaris-marifoonverkeer is ook in de winter te beluisteren en wel op jullie PC!

Geef in je browser [http://www.wadscan.nl/scanner.html] in of klik op:

wadscanner

en je hoort het radioverkeer. Het kan natuurlijk even duren voordat er communicatie is en je wat hoort.

AIS beelden zijn te verkrijgen via tab “AIS”: het plaatje staat onderin de blz., rechtermuisklik op een scheepje of wiebertje voor info van het schip

Hugo

Een perfecte service!

Even een mooi verhaal. Bij Kok Watersport, Rotterdam, bestelde ik een paar weken terug op donderdagmiddag laat per internet een dieptemeter annex log.

Vrijdagmiddag klokslag 13.00 uur de bel: het bestelde pakket! Maar wat was het zwaar! Toen het karton eraf was bleek er vijf liter antivries in te zitten. Toch genept? Nigeriaans geshopt? Toch maar even gebeld naar Kok. Er bleek een verwisseling in het spel. Mijn meter lag nu in Tiel. Gingen ze gelijk ophalen. Heeft u het vandaag nog nodig, want dan rijden we door naar Eibergen!! (ligt bij Enschede toch?). Nou, dat was nu ook weer niet nodig. Dan wordt het wel dinsdag. Voor mij geen enkel probleem met die vorst! Ik kan nu toch niets doen. En die liters antivries dan? Die mag u wel houden!


Zaterdag 12.00 uur de bel: het pakket, nu wel met de juiste levering. Niet dinsdag dus, maar direct de volgende dag! Ik vond het klasse en dat heb ik ze ook nog wel laten weten…..Ze verdienen wat mij betreft de “Gouden WSV-pluim” !

Hugo