Borne, 31 januari 2011

Beste Watersporter,

Voor onze lezing van de Sally Lightfoot door Edo Ankum kunnen we helaas niet

in de PV-Home terecht dit jaar !

Deze is 3 weken gesloten wegens een grote opknapbeurt en natuurlijk net in

deze periode.

Ook de Zegger heeft op die datum geen mogelijkheden zodat we uit zullen

moeten wijken naar :

HOTEL van de VALK, Bornsestraat 400 in Hengelo

Hier nogmaals de uitnodiging met de gewijzigde lokatie :

Het bestuur van de WSV Thales nodigt u hierbij uit op donderdag 10 februari :

Dan verzorgt Edo Ankum voor ons een voordracht over z’n zeilreis om Afrika

met z’n gezin.

Deze reis in een aluminium 43.5 footer heeft 5 jaar in beslag genomen.

Hij heeft daarover in het blad Zeilen van 2004 tot 2009 diverse artikelen

gepubliseerd.

Zie voor meer informatie zijn website : www.sallylightfoot.nl
.

Deze voordracht wordt gehouden in Hotel vd Valk en begint om 20.00 uur.

Het bestuur hoopt weer op uw aller komst voor deze bijzondere avond en de

koffie staat uiteraard klaar !

Met de beste watersportgroeten,

Dick Ringenier, bestuurslid WSV THALES