Afgelopen zaterdag, 26 maart 2011, was het mooi om te zien dat er zo veel verenigingsleden aanwezig waren op het WSV terrein om mee te helpen bij het opruimen en schoonmaken van het terrein. Gesterkt door koffie, krentewegge en cake (met dank aan de ‘bakkers’), onder de bezielende leiding van de terreincommissarissen, nam ieder een klus op zich waarvoor hij/zij zich het meest geschikt achtte. Bladeren werden opgeruimd, het onverharde gedeelte van het terrein werd helemaal schoongemaakt, de dakgoot van de loods schoongeveegd, schilderwerk aan De Kajuit verricht, de loods gebezemd, boom teruggebracht op stronk nivo etc. etc. Naast de gezelligheid hebben we nu ook weer een schoon terrein gekregen zodat we weer met plezier het terrein op kunnen om de voorbereidingen te treffen voor het gereed maken van onze schepen. Alle medewerkers van deze dag, hartelijk bedankt voor de inzet! Hierbij nog een paar foto’s van de gezelligheid in De Kajuit en van het onverharde gedeelte van het terrein.

namens het bestuur,

Harry Menninga