http://www.quicktide.nl/

op deze website is een heel handig programma te verkrijgen, waarmee je de getijden op het wad kan uitlezen

Wim Blankenstijn, de maker, zegt zelf het volgende ervan:

“QuickTide is een simpel programmaatje dat getijde-informatie toont voor vele locaties in
Nederland, maar vooral Noord Nederland. QuickTide kan de volgende zaken
weergeven/berekenen:

* getijstanden, te corrigeren voor op- en afwaaiing
* tijden van hoogwater en laagwater
* rijzing (is het een heftig tij of juist niet)
* de getijdengrafiek
* bij ondieptes: het precieze tijdvak dat je er overheen kunt
* bij vastlopen: wanneer je droogvalt en weer vlot komt

De getijdengegevens in QuickTide (per 10
minuten!) komen van Rijkswaterstaat: http://www.getij.nl/

De dieptegegevens komen van Rijkswaterstaat via de Wadvaarders en worden opgenomen zonder wijzigingen,
omrekeningen of verbeteringen. Deze gegevens wijken mogelijk af van
dieptestaat van de hydrografische dienst.”

Hugo de Groot: “Ik heb het programma vorig jaar op de waddenzee ook gebruikt en het werkt als
een trein! En het is nog gratis ook! Dus ben je van plan de waddenzee te
bezoeken: dit programma maar gauw binnenhalen is mijn advies.”