Beloofd is beloofd: menigeen van onze kennissen en zeilvrienden vroeg of we van onze zeilreis toch ook weer een verslag gingen maken. Nooit beseft dat onze verhalen nog gelezen werden ook……!      :>))
Onder Reisverslagen 2011/Hugo zijn we begonnen onze belevenissen op de watersport-site van Thales neer te schrijven. We zijn evenwel – na veertien dagen aan boord te zijn – nog niet erg opgeschoten. Hoe dat komt wordt wel duidelijk in het reisverslag zelf.
Hugo