Zoals afgesproken op de ALV van afgelopen woensdag, zou de gepresenteerde en herziene corveelijst 2018/2019 op de website geplaatst worden. Onze terreincommissaris Geert van Bockel stuurde mij de lijst even toe.
Kijk dus nog weer even onder het menu “Ledenpagina’s”/”Jouw Corvee-maand”, wie er deze en volgende maanden corveedienst heeft en wat er aan werkzaamheden van ons verwacht wordt.
Hugo