Het terrein, incl. de loods en de “Kajuit” trachten we netjes te houden en waar nodig zelf het initiatief te nemen om alles schoon te houden en op te ruimen. Het bestuur heeft destijds besloten om een “Rooster van Corvee” op te stellen voor die leden die gebruik maken van het terrein.
Voor het seizoen 2022/2023 heeft Geert van Bockel, onze terreincommissaris, deze lijst weer opgesteld.

Zie menu: Leden Pagina’s\”Jouw Corveemaand”