Tijdens het overleg op de ALV van 20 nov. 2019 met het bestuur over het gevoerde beleid van de afgelopen verenigingsperiode, heeft onze terreincommissaris Geert van Bockel een nieuwe lijst voor de komende maanden gepresenteerd. Zie “Ledenpagina’s”/”Jouw Corveemaand”

Dus voor wie het aangaat (en dat is iedereen..) : zet het svp. in jullie agenda…

Ook is er door Geert een extra werkdag ingelast om het gras aan de Oostkant ook te kunnen verwijderen:
woensdag 27 november 2019, start:10.00 uur.
Hugo