Paul Blacquiere, onze secretaris, had deze week voor alle zekerheid ons nog maar even herinnerd aan de agenda van de vereniging en wel dat er deze zaterdag een werkdag op ons botenterrein gepland stond.
En zo stonden er vanmorgen 17 mensen (leden, partners, vriendinnen, zelfs een baby) voor het hek te trappelen (nou ja trappelen..;>)) van ongeduld om aan de slag te gaan met het opschonen van het terrein.
Bij mijn weten hebben we nog nooit zo’n grote opkomst voor een werkdag gehad. Leuk was het ook om een paar nieuwe gastleden te mogen ontmoeten, die gelijk enthousiast meehielpen.

Onder leiding van onze terreinmeester, Geert van Bockel, werden de taken verdeeld. Het werk besloeg hoofdzakelijk het talud langs het kanaal. Hier had Geert den Oude deze week de grootste klus voor ons al gedaan door met een bosmaaier het manshoge gras weg te maaien en ‘en passant’ ook het opgegroeide gras tussen de bestrating mee te nemen. Voor ons vandaag om het karwei af te maken en het gemaaide gras weg te harken en te versjouwen naar onze “achtertuin”.

Aan de rechterkant van ons terrein waren enkelen bezig om toch nog wat meer gras uit de bestrating en onder de bokken weg te schoffelen. Weer anderen hielden zich op aan de linkerkant bij het hek, maar ook achterin, om daar de klimop, brandnetels en andere ongewenste planten te verwijderen van het gaas of te kortwieken. Blijkbaar zaten daar ook zeer ongewenste insectensoorten tussen, gezien de enkele slachtoffers met bijtwondjes…

De verwachte, maar gelukkig tijdelijke regenbui bleef niet uit, maar zorgde wel voor een gezellig samenzijn in de loods, waar we onze belevenissen van het afgelopen vaarseizoen kwijt konden.
Om 14:00 uur vonden we het welletjes en gingen we weer op huis aan.

Al met al een geslaagde terreindag!
Hugo de Groot

Hieronder een impressie van de werkzaamheden op deze terreindag:

de complete terrein-crew!

Foto’s: Marjet van Breederode en Hugo de Groot