Op de jaarlijkse ALV , gisteren 17 november 2022, kondigde het bestuur aan dat de aanpassing van ons huishoudelijk reglement inmiddels zijn beslag heeft gekregen en op onze website te zien is.
U vindt de gedeeltelijk herziene tekst op:
https://www.wsvthales.nl/index.php/huishoudelijk-reglement-april-2022/