WSV – Thales
Hengelo, 29 mrt 2011
Betreft: Barbecue en Hijsdag, graag vóór 16 April reactie terug!
Beste Medewatersporters van de WSV Thales,
Een aantal mededelingen betreffende de Barbecue en het Hijsen.
Hijsen:
Het tijdstip dat de schepen weer te water gelaten worden komt snel dichterbij.
Vrijdag 29 april 2010 is het weer zover. Vanaf 7:00 uur wordt verwacht dat een ieder die zijn/haar schip te water wil laten weer aanwezig is op het watersportterrein.
Om te weten wie zijn/haar schip in het water wil laten hijsen verzoeken wij onderstaande “Te water laten” strook in te vullen en per omgaande terug te sturen bij voorkeur per E-mail en anders per post.

Regels omtrent het hijsen:
• het hijsen gebeurt voor eigen risico
• een ieder dient om 7:00 uur aanwezig te zijn zodat ervoor gezorgd kan worden dat het  hijsen efficiënt en snel plaats kan vinden
• indien men langer dan een nacht bij het terrein voor wal wil gaan, moet men dit melden bij  de haven meester
• de trailers welke op het terrein staan moeten gedurende de hijsdag of van het terrein  verwijderd worden of niet op slot staan (dit ivm verplaatsen).

Barbecue:
Om het nieuwe seizoen in te luiden wordt er zaterdag 23 april 2011 weer een barbecue
georganiseerd. Kosten zijn: €10,= per persoon. Aanvang 16:00 uur, op het WSV watersport terrein.
We hopen dat velen van deze mogelijkheid om als verenigingsleden even bij te praten gebruik zullen maken! Als je mee wilt doen dan graag onderstaande “Deelname barbecue” strook invullen en per omgaande terug te sturen bij voorkeur per E-mail en anders per post.

Doorliggers:
Voor diegene die hun schip deze zomer willen laten liggen geldt de pijldatum van 15-08-2011. Een ieder die zijn/haar schip dan nog steeds op de kant heeft liggen wordt geacht een doorligger te zijn. Na deze datum kunt u de rekening verwachten voor het doorliggen. Ter herinnering de formule:
totaal_seizoen_stalling = 1 x wintertarief + N x zomertarief (waarbij N is het aantal zomers  dat er achtereenvolgens doorgelegen wordt; wintertarief = zomertarief).

Contributie:
Nog niet iedereen heeft de rekening van 2010/2011 betaald. Verzoek om de contributie zo snel mogelijk te betalen.

Samenvattend:
1. vrijdag 29 april schepen te water. Opgeven middels bijgaande strook!
2. zaterdag 23 april barbecue om 16:00 u. Opgeven middels bijgaande strook!
3. doorliggers meetdatum: 15-08-2011

Wij wensen een ieder een fijn watersportseizoen toe en zijn benieuwd naar de verhalen die we na het seizoen te horen krijgen.

Met vriendelijke groet,
namens de WSV Thales
Clemens van der Beek, secretaris WSV Thales,
e-mail: clemens@wsvthales.nl
PS: vergeet niet beide antwoordstroken naar mij terug te sturen tot uiterlijk a.s. vrijdag 16 april
2011. M.a.w.: vul de strook direct in zodra u dit leest en stuur/mail hem mij even.