Aan het einde van het vaarseizoen en wanneer de boten op ons botenterrein staan, is het altijd weer tijd voor een Algemene Ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt over de bestuursactiviteiten en het gevoerde beleid.

Dit jaar vond de ALV op 22 november plaats, opnieuw in het fraaie Thales Facility Centre en gaven de aanwezige leden met de diverse partners gehoor aan de uitnodiging van het bestuur voor deze vergadering. Volle bak dus en moest er flink geschoven worden om iedereen een goed plaatsje te geven.

Een kort overzicht van deze vergadering met de presentatie zelf, vindt u in het afgesloten gedeelte onder menu
ALV/Algemene Ledenvergadering 2023

Dit is evenwel niet het officiële ALV verslag van het bestuur. Dit zal later nog worden toegevoegd.

Hugo