In zijn hoedanigheid van onze nieuwe voorzitter en in het illustere gezelschap van 20 mensen van onze vereniging, trapte Niels Breederoode op 5 april de winteractiviteit van dit jaar af.  Een traditioneel gebeuren met het ene jaar een lezing, het andere jaar een gezamenlijk etentje.

Dit jaar een lezing van Paul Blacquière die ons meenam met zijn zeilavonturen in 2017 naar Engeland in het kader van de herdenking van de Tocht naar Chatham, zo’n 350 jaar geleden. Zoals de meesten wel bekend, brachten de Nederlanders in juni 1667 onder leiding van Michiel de Ruyter de Engelse vloot een enorme slag toe. Op uitnodiging van de Engelse organisatie voeren uiteindelijk zo’n 90 zeiljachten vanuit Nederland naar de Medway, de rivier naar Chatham, om deze herdenking feestelijk bij te wonen.

Ook de Nederlandse Vereniging van Kustzeilers deed hieraan mee. Paul en Tjet, beiden lid van de NVvK, voeren met hun “Blacq Out” vanuit Den Helder binnendoor naar Vlissingen, waar de tocht naar Chatham gezamenlijk met de andere deelnemers voorbereid en gestart werd. Liet aanvankelijk het weer het niet toe om buitengaats naar Vlissingen te gaan, eenmaal op weg naar Engeland was het windstil en moest de tocht op de motor afgelegd worden, helaas een bekend verschijnsel voor een zeezeiler…

Aan de hand van een Power Point presentatie nam Paul ons op onderhoudende en ook leerzame wijze mee op deze tocht met het uiteindelijke doel om Chatham al varend te bereiken, e.e.a. in de ‘voetsporen’ van onze bekendste zeeheld. De aanwezigheid van zoveel zeiljachten uit Nederland was volgens Paul een overweldigend gezicht, blijkbaar ook zeer gewaardeerd door de Engelsen, al zou je dat bij zo’n herdenking van het vernietigen van de complete Engelse vloot, 350 jaar geleden, door de Nederlandse Staten nou niet direct verwacht hebben..

Het bezoek aan Chatham met de maritieme musea ter plaatse was indrukwekkend en volgens Paul een aanrader voor iedereen die daar eens in de buurt komt. Het feest werd afgesloten met vuurwerk van wereldklasse.
Daarna ging iedereen op eigen gelegenheid weer huiswaarts, helaas opnieuw zonder wind..

Na de pauze verraste Paul ons nog met een lezing over zijn bezoek aan twee pareltjes in de Oostzee: de eilanden Christiansø en Frederiksø, gelegen boven het grotere eiland Bornholm. Ook hier een aanbeveling voor iedereen die zeilend de Oostzee bezoekt of die op weg is om nog verder oostelijk te varen. Evenwel vanaf de Kieler Bocht is het toch wel een pittig eindje varen..

Tenslotte nam Niels aan het eind van de avond nog het woord om Paul voor zijn interessante lezing enorm te bedanken. Leuk dat we dit keer van een eigen verenigingslid zo’n boeiend verhaal hebben mogen aanhoren. Als dank overhandigde Niels een vloeibaar aandenken.

 

 

Na afloop werd er nog wat nagekletst en geborreld in het fraaie Service Facility Center van Thales.

 

 

 

 

Beide lezingen zijn door Paul welwillend beschikbaar gesteld voor plaatsing op onze site om e.e.a. nog eens rustig na te lezen en te bekijken

350 jaar Tocht naar Chatham

Christiansø en Frederiksø, twee pareltjes in de Oostzee

Hugo
16042018