Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 november, 19.30 uur. De agenda vindt u hier.