Aanmelden

“BBQ – 40 jarig bestaan 23 april”

We hebben er twee jaar op moeten wachten maar hierbij nodigen wij U uit voor onze
40 jarig jubileum “BBQ” in de Twentse Bierbrouwerij
op zaterdag 23 april.

U bent van harte welkom vanaf 17:00

De uitnodiging geldt uiteraard ook voor uw partner en actief bij de vereniging betrokken gezinsleden.

De eigen bijdrage van EUR 15,= per deelnemer SVP zo spoedig mogelijk overmaken op rekening NL86 SNSB 0855360712 van Personeelvereniging Thales Nederland Inzake Watersportvereniging, ter bevestiging van uw aanmelding.

Om de afspraken met de Twentse Bierbrouwerij te kunnen maken willen wij uw aanmelding en betaling uiterlijk 16 april ontvangen hebben.

Aanmelden:

Aanmelden jubileum bbq 2022
Sending